Наш навчальний заклад
Річний звіт про діяльність закладу

 

 


   Комунальний заклад  «Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської ради» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до свідоцтва про атестацію  серія   ОД 004379, Статуту та колективному договору.

Розташований по вул.Скалецького, 23, функціонує з 1965 року. Проектна потужність - 365 місць. Режим роботи установи - 12 годин. Станом на 22 червня у нас в садочку перебувало - 585 дитина. 

Дошкільна освіта в закладі регламентується законодавчо-нормативними документами, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільного навчального закладу, зокрема:

- Конституцією України

- Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття)

- Законом України «Про освіту»(1991р.)

- Конвенцією  «Про права дитини» (1991р.)

- Законом України «Про дошкільну освіту»

- Законом  України «Про охорону дитинства» (2001р.)

- Поло­женням про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305,

- Концепцією Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №1721-р.

- Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.  Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930.

- Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Затверджено Наказом МОН України від 09.11.2010 р. №1070.

- Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26.04.2011 року №398.

- Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

- Примірним положенням про консультаційний центр для  батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Від 30.06.2011р. №714. та цілим рядом інструктивно-методичних листів МОНмолодьспорту України.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

На 2017-2018 навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

Групи раннього віку (2-3 рік життя) -  3 групи;

Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) - 5 груп;

Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.) -  4 групи;

Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.) -  4 групи;

Групи дітей з вадами мовлення - 2 групи.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Згідно нормативів, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерством  охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року №234)  та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме: обладнані спеціальні приміщення:

-музична та спортивна зали;

-кабінети вчителя-логопеда та практичного психолога;

-методичний кабінет та медичний блок;

-екологічно-дослідницькі модулі;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний  майданчик .

Для працівників нашого закладу є вимога, яка передбачає проектування навчально-виховного процесу таким чином, щоб прерогативними завданнями були також і оздоровчі завдання, а здоров'я становило якісну передумову життєдіяльності дошкільників. Запровадження у навчально-виховний процес особистісно-орієнтованого підходу, суб'єкт-суб'єктивних взаємовідносин, забезпечення оптимальної реалізації особистісного потенціалу дитини,  варіативності використання оздоровчо-профілактичних та освітніх технологій - це ті пріоритети в роботі дошкільного навчального закладу, що є основними засадами побудови навчально-виховного процесу.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку - 92 особи: зокрема, педагогічних працівників - 46 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку  - 29 особи. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них - 32 педагога мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 4 -  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії», 5 -  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 5 - мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист» та «старший вихователь».

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ «ВАНО». Заклад тісно працює з Комунальним вищим навчальним закладом Вінницької академії неперервної освіти. Щорічно  ми гостинно зустрічаємо слухачів курсів: демонструємо серії тематичних занять, проводимо тренінги,  презентації,  майстер-класи.

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. У 2016-2017 навчальному році чергову атестацію пройшли 7 педагогів. Також, атестуючі педагоги закладу склали іспит та отримали сертифікати Департамента освіти Вінницької міської ради про 100%-відсоткове оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій.

На базі  закладу було організовано Міську школу для педагогів ДНЗ міста «Школа молодого вихователя (3-й рік роботи)». Протягом навчального року було проведено три заняття, які відвідували 42 педагоги міста.

Протягом навчального року творчий колектив приймав участь у конкурсах різних рівнів.

Безліч конкурсів і різних заходів проходили в закладі  протягом навчального року.  Колектив  продовжував знайомити малят з традиціями українського народу, формувати відчуття прекрасного, розвивати бажання співати, танцювати. Тому у веселому, радісному та щирому настрою проходила Осіння Ярмарка на якій купували  та продавали овочі, фрукти, ягоди, короваї та різну випічку. І це все супроводжувалось  піснями, таночками, гуморесками, жартами та сміхом, які підготували діти і вихователі.

Міський конкурс  «Старти надій», надав впевненості  вихованцям закладу. Адже, вони показали, своє вміння доцільно використовувати набутий руховий досвід у руховій діяльності, витривалість, кмітливість, дружність  під час  змагань з шахів, катання на велосипедах, самокатах, роліках і т.п.  

З метою формування у дітей цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності, виявлення яскравих індивідуальностей та обдарувань, здатності до творчого самовиявлення, розвитку художніх смаків колектив дошкільного навчального закладу прийняв участь та отримав перемогу  у виставці-конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія - 2016».

З метою підвищення якості співпраці дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямованої на підвищення психолого-педагогічної культури родин через популяризацію кращого досвіду сімейного виховання  батьки та діти нашого закладу прийняли участь у конкурсі  «У колі дружньої родини».

Конкурс «Колискової пісні», був спрямований на те щоб, продовжувати знайомити із звичаями та обрядами нашого народу шляхом залучення педагогів, малят та батьків до відтворення народної традиції співання колискових пісень.

         В рамках Угоди про науково-методичне співробітництво Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Вінницької обласної станції юних натуралістів та ДНЗ №31 Вінницької міської ради про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування екологічно доцільної поведінки дошкільників у процесі взаємодії з об'єктами навколишнього середовища»,  та відповідно до спільного плану роботи  заклад приймав участь у   всеукраїнських і міжнародних заходах, а саме:

прийняли участь та зайняли І місце в обласному етапі  та ІІ місце у Всеукраїнській трудовій акції  «День натураліста» колектив вихованців груп №7, №12, №14, №15 вихователі: Ткач Г.В., Бабієць І.В., Коломацька Н.І., Куртенко М.Ю., Гаврилюк М.М.;

прийняли участь та зайняли призове місце в обласному етапі  у Всеукраїнському конкурсі-огляді внутрішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»;

прийняли участь та зайняли  І місце в обласному етапі  трудової акції «Парад квітів біля школи» колектив вихованців груп №9, вихователі: Шиманська Л.О., Клекоцюк Н.Л.); 

Прийняли участь та здобули перемогу  в обласному етапі 

Х Міжнародного екологічного конкурсу:

у номінації «Життя в воді», та зайняли ІІІ місце. Вихователь -  Зелена І.А.);

у номінації: «Символ води в скульптурі», та зайняли І місце

(колектив вихованців групи№17, вихователь Горбатюк Н.О.);

у номінації: «Крапля води в об'єктиві», та зайняли ІІ та ІІІ місце (колектив вихованців груп №6,№13,№14, вихователі: Короленко Н.М., Зелена І.А., Большак О.М.);

прийняли участь у роботі Всеукраїнського форуму «Ранній розвиток дитини - право кожного»  та отримали іменні сертифікати  і диплом Міністерства освіти і науки України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за високий рівень підготовки та участь у тематичній виставці «Країна дитинства».

Одним з найбільш вагомих на даний час результатом участі в експерименті стало підвищення екологічної компетентності дошкільників та зацікавленість педагогів роботою з формування природодоцільної поведінки.

      Для умов цілісного розвитку дітей в нашому закладі ми використовуємо   здоров'я збережувальні та здоров'я формувальні технології,  які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального  середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров'я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми.

     Проведена на даний час робота та виконання Програми проведення експерименту в цілому, спрямовані на досягнення таких результатів:

- підвищення рівня екологічної компетентності дітей дошкільного навчального закладу;

- модель екологічного виховання дошкільнят в умовах дошкільного закладу;

- науково-методичний посібник «Формування екологічно доцільної поведінки дошкільників у процесі взаємодії з об'єктами навколишнього середовища» (з практики роботи КЗ «ДНЗ № 31 ВМР».

В навчальному році діяльність дошкільного закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з Департаментом освіти планом.

Річний план 2016-2017 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.       Удосконалення економічної освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, проблемних завдань, логічних задач.

2.      Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

3.     Формування екологічно доцільної поведінки дошкільників у процесі взаємодії з об'єктами навколишнього середовища та засобами національно-патріотичного виховання.

4.     Створення освітнього середовища в умовах комплексної реабілітації дітей з вадами мовлення.  

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

З втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити  висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

-                       комплексно реалізовували завдання екологічного виховання з дошкільниками, а саме: виховання гуманного ставлення до природи; формування системи екологічних знань та уявлень про природу; розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля; включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність;

-                       залучаючи батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника за допомогою реалізації дитиною свого «Я - фізичного»;

-                       осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини.

На розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку було спрямовано роботу усіх служб дошкільного закладу.

Вивчення особистості дитини відбувалося в таких напрямках:

1.                     Виявлення особливостей психічного розвитку кожної дитини, що дозволило впливати на темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно-розвивальну роботу.

Першою сходинкою роботи практичного психолога закладу

Плахотнюк С.В. є аналіз адаптації дітей. Адже, успішність процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного навчального закладу є важливою умовою для подальшої соціалізації дитини. Входження і звикання дитини до режиму дня, до дисциплінарних вимог, до спілкування з новими дорослими та однолітками є першими випробуваннями у більшому соціумі, поза сім'єю.

Метою дослідження було виявлення успішно адаптованих дітей та таких дітей, які мають труднощі в адаптації.

Для дослідження використано:

Методику спостереження за новоприбулими дітьми у різних видах діяльності: вільна гра, заняття з вихователем, прогулянки, прийом їжі, сон. Поза увагою не залишився загальний емоційний стан дитини впродовж дня.

Анкетування батьків з метою вивчення міжособистісних стосунків дитини під час гри, виконання дитиною режимних моментів та особливостей розвитку і виховання.

Були проведені спостереження (під час вільної діяльності дітей, виконання режимних моментів (прийом їжі, відвідування туалетної кімнати, підготовка до сну), на заняттях з музичного виховання, фізкультури, з вихователем, на прогулянці). Проведено анкетування батьків. Труднощі процесу адаптації було виявлено у 26 % -  знижений емоційний фон, поганий апетит, поведінкові розлади, середні негативні емоційні прояви; 74% дітей -   успішно адаптувались.

Психологом закладу проведено  консультації з вихователями та батьками дітей, що мають труднощі в адаптації, а також виступи для учасників освытнього процесу з метою підвищення психологічної культури; заняття з дітьми з програми адаптаційних занять «Разом граємось, разом навчаємось».

Головні причини ускладнення процесу адаптації пов'язані з недостатньою підготовкою  дітей до нових умов з боку батьків: дитина не привчена до режиму дошкільного  закладу, недостатньо розвинуті культурно-гігієнічні навички, формування періоду адаптації, несформованість у дитини позитивної установки на відвідування дитячого закладу, несформованість предметно-практичної діяльності в дитини, несформованість продуктивних форм спілкування з ровесниками, затримка формування емоційних зв'язків між дитиною та вихователем.

Щодо   рівня сформованості передумов навчальної діяльності дітей старшого дошкільного віку, мотивації до навчання у школі, було виявлено, що найвищим мотивом для дітей старшого дошкільного віку став навчально-пізнавальний мотив, який складає -86%, за ним іде ігровий мотив, який складає - 14%.

Вивчення психологічної готовності дітей проводилося за наступними напрямками:

1. Рівень розвитку  пізнавальної активності, допитливості  на заняттях та прогулянках, екскурсіях;

2. Оволодіння елементами навчальної діяльності;

3.Прояви довільної регуляції поведінки: організованість, зосередженість, уважність, самостійність;

4. Готовність до подолання труднощів;

5. Соціальна активність.

       Аналіз результатів спостережень показав, що 66% дітей  мають високий показник пізнавальної активності: завжди активні, ініціативні, виявляють цікавість до отримання нових знань та навичок.

23% дітей мають середній показник пізнавальної активності. Тобто, сприймають доведену інформацію, але потребують постійного стимулювання та контролю з боку дорослого.

6% дітей мають низький показник пізнавальної активності. Це діти, які пасивні на заняттях, мають низьку концентрацію уваги, потребують постійної індивідуальної роботи з педагогом.

Мають високий рівень оволодіння елементами навчальної діяльності 53%  дітей, які постійно зосереджені на заняттях і виконують завдання вихователя правильно, без додаткових стимулювань та повторень.

40% мають середній рівень і потребують повторення вказівок вихователя і контролі в ході діяльності.

Майже 6%  працює на низькому рівні при постійній допомозі дорослого або тільки під час індивідуальної роботи.

57%  - здатні довго і наполегливо працювати, навіть над завданнями, які не дуже їм цікаві. 37%  мають середній показник довільної регуляції поведінки. Ці діти мають нижчий показник довільної уваги, часто відволікаються, наслідують інших, не впевнені у своїх силах. 

6% - не може виконувати роботу самостійно, потребує постійних спонукань та допомогу дорослого.

Високий рівень соціалізації, уміння розв`язувати конфлікти та налагоджувати контакт з однолітками і дорослими визначено у 66%  дітей, середній - у 24%, низький - у 10%. Низький рівень мають діти, які часто конфліктують, не вміють підтримувати товариські відносини, які у переважній більшості часу грають на самоті. Для соціалізації таким дітям необхідна допомога дорослих, а саме: допомога у формуванні певних комунікативних здібностей, встановленні рівноправних стосунків, відстоюванні власної точки зору тощо.

Високі та достатні рівні розвитку певних навичок у дітей свідчать про те, що педагоги організували навчально-виховну роботу за принципами індивідуального та диференційного підходу до дітей.

На підставі аналізу рівня готовності дітей до навчання у школі можна зробити висновок, що діти старшого дошкільного віку до навчання у школі готові достатньо, рівень психологічного показника становить -

86 %. Фізичний розвиток відповідає віковій нормі у 90 % дітей.

Високі   та    достатні    рівні    розвитку    певних    навичок    у    дітей    свідчать   про  те,  педагоги організовували     освітньо     роботу      за принципами      індивідуального та диференційного підходу до  дітей.

Завдання вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток монологічного та діалогічного мовлення, дрібної моторики рук, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

Узагальнюючи результати роботи практичного психолога закладу, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

 2.                     Діагностування дошкільників на рівень сформованості знань, умінь та навичок у відповідності до програми.

          Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини і з'ясування напрямків роботи з вихованцями впродовж навчального року були проведені зрізи з метою виявлення рівня знань, вмінь та навичок вихованців.

Рівень засвоєння основних рухів дошкільниками

Розвиток  зв'язного мовлення дошкільників

Рівень сформованості логіко-математичної

копетентності дошкільників

 


 

      Якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи

3.     Корекційно-відновлювальної роботи з дітьми спеціалізованих груп з вадами мовлення.

Вчитель-логопед вищої категорії Горобець Т.Л. та вчитель-логопед Демченко О.С. протягом навчального року проводили корекційну роботу з 44 вихованцями з діагнозами:

ЗНМ -20дітей; ЗНМ і поліморфна дислалія - 14дітей; заїкання - 3дітей;

ФФНМ - 6дітей. Під час навчально-виховного процесу вчителі-логопеди використовують різні форми роботи: фронтальні, індивідуальні, підгрупові. Протягом занять використовуються дихальні, артикуляційні вправи, вправи на розвиток дрібної моторики рук, ігри на розвиток психічних процесів, збагачення словникового запасу, вдосконалення граматичної сторони мовлення, підготовка до навчання грамоти. Під час освітнього процесу постійно проводилась робота з батьками: консультації, батьківські збори, «домашні логопедичні зошити», які складені для індивідуальної роботи з дітьми. «Зошити» допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння, а вчителю-логопеду здійснити аналіз з розвитку кожної дитини, налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу. Завдяки такій роботі випустились до школи 18 дітей: з правильним мовленням - 13дітей, з покращеним мовленням -5дітей.

 Педагоги  дошкільного закладу активно впроваджують в роботу з дітьми позитивний педагогічний досвід та інноваційні технології, а саме:

-         вихователь вищої категорії Гаврилюк М.М. - «Розвиток творчого мислення дошкільників засобами ТРВЗ»;

-         вихователь Дубенюк Л.В. - «Колір, форма, величина, число», автор Л.В. Артемова;

-         вихователь вищої категорії Чумаченко Н.В. - «Розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей засобами казки за методикою Л.Б. Фесюкової «Виховуємо казкою»;

-         вихователь другої категорії Шньорко Т.В. - «Театр і гра», автор О.Чимирис;

-         вихователь Валько Н.М. - «Використання опорних схем, розвивально-коригуючих таблиць та словесних ігор в розвитку мови, мислення та пам'яті дошкільників», автор Н. Клунська;

-         вихователь Коломацька Н.І. - «Розвиток зв'язного мовлення дошкільнят», автор Н. Гавриш;

-         вихователь Хоменко Н.В. - «Розвиток вільної, самостійної особистості дошкільника за методикою Марії Монтесорі»;

-         музкерівник Бабенко С.С. -  «Музика для дітей», автор Карл Орф;

-         вихователь Діхтяр Т.Ю. - «Бережемо здоров'я змалку», автор               Л. Калуська, що дає можливість більш ефективно проводити роботу з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, творчої уяви, екологічної культури, логіко-математичних здібностей, зв'язного мовлення. Вихователі намагаються використовувати методи експериментування і дослідів, ознайомлення дітей з соціальними явищами, формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту народження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, а що погано, як  слід себе поводити.

Робота з батьками наших вихованців тісно взаємопов'язана з усіма напрямками роботи  дошкільного закладу, а саме:


 •   адміністративно-господарською службою: проведення вступної бесіди та інструктажу, проведення  благодійних акцій, проведення спільної господарської діяльності, залучення батьків до участі в толоках, облаштуванні території тощо;
 • методичною роботою: проведення групових та загальних батьківських зборів, виготовлення куточків для батьків, проведення відкритих переглядів занять тричі на рік, участь батьків у проведенні свят та розваг, домашні завдання для вихованців груп спеціального призначення для дітей з вадами мови;
 • психологічною службою: спільна робота з оптимальної адаптації дітей, використання методів діагностування сім'ї (анкети, опитувальники, тести), тренінги для батьків;
 • медична робота: ознайомлювальні бесіди про стан здоров'я малюка, консультації з батьками, своєчасність та розповсюдження даних антропометричних змін, рекомендації щодо збалансованого харчування дитини, оздоровчі та загартовуючі процедури.

З метою задоволення потреб у наданні освітніх послуг протягом року проводилось неодноразове анкетування батьківського загалу на предмет оцінювання роботи колективу. Анкетування батьків засвідчило такі результати роботи дошкільного закладу у співпраці із сім'ями вихованців: результати роботи дошкільного закладу у співпраці із сім'ями вихованців:

 •  визначення рівня задоволення дітей від відвідування закладу показало, що 80% вихованців закладу відвідують його із задоволенням і тільки 16% в залежності від настрою, та 4% невдоволених  реакцією дитини, на що буде спрямовано роботу психолога та адміністрації

 

 


 

 • рівень задоволеності батьків організацією роботи закладу загалом та складом його працівників довів, що заклад рухається в потрібному напрямку тому що, 85% батьків оцінили рівень нашої роботи, як високий і лише 15% стверджують, що досягнення закладу знаходяться на середньому рівні

 

 

 

        Досвід роботи з сім'єю показує, що в багатьох сім'ях немає достатніх педагогічних знань. Тому не варто розраховувати на те, що зусилля які направляє вихователь, намагаючись подіяти на сімейне виховання, будуть ефективними. Тому виникають проблеми, які необхідно вирішувати:

 • підвищення психолого-педагогічної культури батьків;
 • формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів.

Тому педагогічний колектив розуміє необхідність впровадження сучасних підходів у роботу закладу з батьками, це насамперед:

 • визнання пріоритетності родинного виховання;
 • орієнтація на інтереси та запити сім'ї;
 • диференційований підхід до роботи з батьками вихованців з урахуванням соціального стану та освіченості батьків.

Ми працюємо над розвитком дитини як особистості, а це передбачає, насамперед, турботу про здоров'я дошкільника, тобто про стан його повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. Тому робота медичного блоку була організована і здійснювалась за такими напрямками:

 • спільна робота медперсоналу, педагогів та батьків направлена на укріплення здоров'я дошкільників;
 • контроль за фізичним вихованням;
 • санітарно-освітня робота з дітьми та їх батьками;
 • санітарно-освітня робота з батьками та громадськістю;
 • організація повноцінного та збалансованого харчування протягом року;
 • лікувально-профілактичний  та загальнооздоровчий: облік та аналіз захворюваності дітей, проведення антропометричних вимірювань, оглядів спеціалістів, проведення профілактичних щеплень, розподіл дітей за групами здоров'я.

На протязі всього року в закладі здійснювався системний аналіз роботи медичних працівників закладу. Щоквартально ми отримували результати моніторингових досліджень рівня захворюваності наших вихованців, фізичного розвитку дітей, рівень охоплення дітей профілактичними щепленнями тощо.

На підставі даних медичного моніторингу можна зробити такі висновки:

 • аналіз рівня захворюваності в порівнянні до 2016 року показує, що у дітей, які постійно відвідують дошкільний заклад та пройшли період адаптації рівень захворюваності знизився. Це підтверджує той факт, що всі заходи по укріпленню здоров'я наших вихованців мають позитивний результат і потребують продовження і удосконалення. Збільшення рівня захворюваності дітей молодшого дошкільного віку зумовлено проходженням адаптаційного періоду


 

 

позитивні зміни зафіксовані і в обстеженні фізичного розвитку дітей  (на основі антропометричних замірів), що є результатом  планомірності проведеної роботи та організації повноцінного, збалансованого харчування вихованців закладу. Робота медичного блоку була організована і здійснювалась за такими напрямками:

 • спільна робота медперсоналу, педагогів та батьків направлена на укріплення здоров'я дошкільників;
 • контроль за фізичним вихованням;
 •  санітарно-освітня робота з дітьми та їх батьками;
 • санітарно-освітня робота з батьками та громадськістю;
 • організація повноцінного та збалансованого харчування протягом року;
 • лікувально-профілактичний  та загальнооздоровчий напрямок: облік та аналіз захворюваності дітей, проведення антропометричних вимірювань, оглядів спеціалістів, проведення профілактичних щеплень, розподіл дітей за групами здоров'я.

На протязі всього року в закладі здійснювався системний аналіз роботи медичних працівників закладу. Щоквартально   отримували результати моніторингових досліджень рівня захворюваності наших вихованців, фізичного розвитку дітей, рівень охоплення дітей профілактичними щепленнями тощо.

На підставі даних медичного моніторингу можна зробити такі висновки:

 • аналіз рівня захворюваності в порівнянні до аналогічного періоду минулого року показує, що у дітей, які постійно відвідують дошкільний заклад та пройшли період адаптації рівень захворюваності знизився. Це підтверджує той факт, що всі заходи по укріпленню здоров'я наших вихованців мають позитивний результат і потребують продовження і удосконалення. Збільшення рівня захворюваності дітей молодшого дошкільного віку зумовлено проходженням адаптаційного періоду
 •  позитивні зміни зафіксовані і в обстеженні фізичного розвитку дітей  (на основі антропометричних вимірів), що є результатом  планомірності проведеної роботи та організації повноцінного, збалансованого харчування вихованців закладу.

  Організація раціонального та повноцінного збалансованого  харчування - важливий чинник і запорука забезпечення здоров'я дошкільнят.

Аналізуючи це питання колектив закладу зважає:

 • на своєчасність, повноту і різноманітність забезпечення вихованців продуктами харчування;
 • на рівень дотримання вимог щодо їх зберігання;
 • на рівень дотримання натуральних норм та технології приготування їжі;
 • на порціонування, вітамінізацію та калорійність приготованих страв.

Вартість харчування однієї дитини на день становить:

 • для дітей груп раннього віку  - 15грн. на день
 • для дітей дошкільного віку - 23грн. на день.

Батьки сплачують 75% від  вартості харчування, що становить відповідно одинадцять гривень 25 копійок для груп раннього віку та сімнадцять гривень 25 копійок для груп дошкільного віку.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

        Від сплати за харчування дитини звільняються діти, які відвідують спеціалізовані групи для дітей з вадами мовлення та сім'ї, сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї за попередній квартал. Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

       Проаналізувавши компоненти моніторингової моделі дотримання натуральних норм харчування можна зробити висновок, що в основному вихованці закладу отримали основний набір продуктів, необхідний для життєдіяльності та зростання дитячого організму.

Педагогічний колектив дошкільного закладу тісно співпрацює з батьками та громадськістю, Радою трудового колективу з питань укріплення матеріально-технічної бази закладу. Питання занадто актуальне та важке в сучасних умовах розвитку дошкільної освіти, але ми знаходимо шляхи подолання проблемних питань.

  Рада закладу прийняла рішення планомірно укріпляти матеріально-технічну базу, рухаючись в декількох паралельних напрямках, а саме:

 •  удосконалення умов для плідної навчальної та ігрової діяльності, для успішної реалізації Базового компонента дошкільної освіти в Україні;
 •  облаштування та удосконалення обладнання на ігрових майданчиках;
 • облаштування природничо-досліних модулів екологічної країни «Екологознай»;
 • покращення умов для нормального харчування дітей, сну, дотримання санітарних норм та гігієни, повітряного і теплового режиму: освітлювальні прилади, нагрівачі, електрообладнання;
 • поновлення матеріально-технічних умов для здійснення навчально-виховної та корекційної діяльності (згідно перспективного плану технічного оснащення педагогічного процесу);
 • удосконалення умов праці всіх категорій працівників закладу: оснащення робочого місця відповідно до норм, правил техніки безпеки та охорони праці.

При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

Усі питання, які розв'язував колектив упродовж 2016-2017 навчального року, обговорювалися та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 •  місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень. 

За рахунок міського бюджету за звітний період  було проведено  утеплення приміщення, а саме: замінено віконні блоки, побудований і утеплений дах, утеплений фасад і фундамент приміщень.

Батьки кожної з вікових груп виявили ініціативу, щодо покращення матеріально-технічної бази та удосконалення предметно-розвивального середовища закладу:

-провели ремонтні роботи в коридорах закладу, сходинкових клітин, службових приміщень та кабінетів закладу. В усіх групових приміщеннях зроблений ремонт;

- систематично здійснюються поточні ремонти та забезпечення безперебійного функціонування електрогосподарства закладу;

- забезпечується навчально-виховний процес необхідним приладдям, а саме: придбання канцтоварів, методичної літератури, забезпечується функціонування комп'ютерної техніки;

- велика увага приділяється благоустрію території закладу (скошування трави в весняно-літній період, вивіз будівельних відходів та опалого листя, інших видів відходів). Батьківською громадою закладу було поновлено обладнення на всіх прогулянкових майданчиках (побудовані нові пісочниці, обладнені спортивні зони і т.п.);

- забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних умов шляхом придбання дезінфікуючих та миючих засобів, ліків.

  22 червня 2017 року   відбулись Загальні батьківські збори, на яких були прийняті рішення:

1. Зміст освітньо-виховної роботи в КЗ «ДНЗ№31ВМР» відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив закладу досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

2. Матеріально-технічна база КЗ «ДНЗ№31ВМР» відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і потребує постійного оновлення.

           3. Діяльність керівника  та батьківського комітету комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської ради» за 2016-2017 навчальний рік оцінена на «відмінно».