Наш навчальний заклад
Освітні програми, що реалізуються в закладі

       1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наказ МОН молодьспорту України № 615 від 22.05.2012р.

 2. Освітня Програма дітей від двох до семи років "Дитина"/ Міністерсво освіти і науки України, 2015


 3. Парціальна освітня програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» /  Борщ Р.М, Самойлик Д.В., 2013

 4. Комплексна програма формування культури здоров'я дітей  дошкільного віку «Малятко-здоров'ятко» / Денисенко Н.Д., Музирова В.О., Шевцова Л.Г.,               Мельнік Л.Д., 2004

 5. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» / М. Єфименко, 2014

6. Парціальна програма національно-патріотичного виховання для дітей дошкільного віку «Україна - моя батьківщина» / О.Каплуновська, І.Кичата, Ю.Палець, 2016    

7. Програмно-мотодичний комплекс "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей пятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" (авт. - Рібцун Ю.В., 2012) - вчителі-логопеди Горобець Т.Л., Демченко О.С.

8. "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" (авт. - Трофименко Л.І., 2012) - вчителі-логопеди Горобець Т.Л., Демченко О.С.